Schoolvisie

Op KBS de Zonnewijzer staat het kind centraal. Elk kind is uniek en mag er zijn.

Wij  bieden kinderen de mogelijkheid zichzelf te zijn en te leren. Alleen maar juist ook samen.

De Zonnewijzer……………Samen

Jezelf

           Worden!

Identiteit

Als team van de Zonnewijzer bieden we de kinderen een veilige plek vanuit een Katholieke Kanjer overtuiging. Wij zijn een katholieke school waar het kind eigen grenzen kan verleggen en zich in rust en vrijheid kan ontplooien. Hierbij hanteren wij omgangsvormen en stellen we ons waarden en normen. Samen vieren we en samen leven we. Wij zijn een Kanjer school waarbij wij de regels van de Kanjertraining consequent hanteren in samenspraak met ouders en externe partners waaronder de TSO.

Zelfstandigheid/veiligheid

Kinderen leren door  hun zelfstandigheid te vergroten. Dit leren ze op de Zonnewijzer door:

  •  Voordoen
  •  Samen doen
  •  Zelfstandig zijn.

Zo leren ze hun kennis en vaardigheden te gebruiken om zichzelf te kunnen redden. Ze durven zichzelf afhankelijk op te stellen en hulp te vragen aan anderen. In onze heterogene groepen komt deze zelfstandigheid optimaal tot ontplooiing met gebruik van verschillende middelen en werkvormen waaronder instructietafel, blokjes en methoden. Wij stemmen ons onderwijs af op de verschillen die er tussen kinderen zijn. HGW(Handelingsgericht werken) maakt deze verschillen mogelijk.

Kwaliteit

Wij hebben oog voor het totale ontwikkelingsproces van het kind. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden maar ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Leerkrachten van de Zonnewijzer maken gebruik van het Directe (activerende) Instructie-model (DI-model) en werken vanuit het Handeling Gericht Werken(HGW). Ze geven zichzelf de opdracht de ontwikkeling van de aanwezige talenten van de kinderen optimaal te stimuleren. Hiertoe zijn wij als team een lerende organisatie en als individuen lerende personen. Een extra accent ligt op het gebruik van de moderne ICT-technieken. Wij ontwikkelen ons als school door mee te gaan met de huidige ICT technologie.

Creativiteit

Wij ontwikkelen en stimuleren de kunst in kinderen en hechten veel waarde aan de culturele, creatieve en muzische vorming van kinderen. Techniek met al zijn facetten draagt hiertoe ook bij. Jezelf worden door (evt. samen) jezelf te laten zien aan anderen. Om bovenstaande te kunnen bereiken is een optimale samenwerking tussen leerkrachten en ouders onontbeerlijk. Vanuit het perspectief ouders als partner van de school geven wij inhoud. Te denken valt aan o.a. oudercontacten, activiteiten in werkgroepen, ondersteunende activiteiten, oudervereniging en medezeggenschapsraad.