Schoolgegevens

Katholieke Basisschool De Zonnewijzer

De Barrage 14

8252 GW  Dronten

Tel. 0321-337032

E-mail: directie@kbszonnewijzer.nl

www.kbszonnewijzer.nl

www.twitter.com/kbszonnewijzer

 

De Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO) is een samenwerkingsverband van 28 scholen in het primair onderwijs. De scholen hebben hun eigen identiteit, maar werken allemaal samen vanuit een katholieke levensbeschouwing. Alle scholen staan voor eigentijds onderwijs, gericht op een veilige sfeer en kwaliteit, die wordt gevoed door de levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit, met vooral oog voor kinderen. Samen met ouders, kinderen, medewerkers en bestuur geven we daar invulling aan.

                           

                                               

 

KLIK HIER VOOR FILMPJE SKO ONDERWIJS