21st century Skills

Onder invloed van technologie is de samenleving aanzienlijk veranderd. Om succesvol samen te werken en te leven zijn andere competenties nodig dan voorheen. Dit vraagt om anders leren. Zowel de inhoud als de werkwijze staan ter discussie.

Wij onderzoeken hoe technologie ons leven en daarmee het leren beinvloedt. De kernvraag is: wat en hoe moeten we leren om in de 21e eeuw succesvol te zijn? Hiervoor hebben kinderen bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Wij vinden het belangrijk dat kinderen die vanuit het onderwijsaanbod meekrijgen. ICT is daarom een belangrijk onderdeel binnen onze schoolvisie.

Eigentijds onderwijs op De Zonnewijzer.
Binnen de hedendaagse samenleving is de rol van ICT niet meer weg te denken. Onze school is een spiegel van deze samenleving. Om meer tijd te winnen en onze kinderen efficient te laten werken, maken wij geintegreerd gebruik van ICT. Wij hebben in iedere leer- werkomgeving de beschikking over een digitaal schoolbord.
Wij vinden dat dit middel niet als aanvulling moet worden gezien, maar geïntegreerd dient te zijn binnen het onderwijs dat wij aanbieden. Wij willen graag de school van de toekomst worden die volledig ICT geïntegreerd werkt. Binnen de hedendaagse samenleving is de rol van ICT niet meer weg te denken. Kinderen groeien op in een digitale wereld en vinden het gebruik van een computer of mobiel heel normaal. Er kan efficiënter worden gewerkt doordat wij de computer beter en structureel inzetten en daarom tijd besparen. Wij winnen kostbare tijd die wij willen inzetten om met de leerlingen in gesprek te gaan over wat hen beweegt. Leerlingen zijn opgegroeid met de computer en erg visueel ingesteld. Wij gebruiken moderne methodes, die vaak al meer ICT gericht zijn.

                                               

 

Onderwijspioniers.

Leraren hebben veel ideeën over wat er beter kan op school. Maar het is niet altijd even gemakkelijk om die ideeën een plek te geven in het dagelijkse werk. Daarom biedt het programma Onderwijs Pioniers leraren de gelegenheid om eigen goede ideeën ook echt te realiseren. Met budget en met begeleiding. Een Pionierservaring geeft energie aan de leraar, energie aan de school en energie aan het onderwijs!

Beter passend onderwijs door Serious Gaming.

Vanaf begin december 2012 zijn wij met de hele school begonnen met Rekentuin. Tevens hadden we in oktober een primeur met Taalzee. Wij mochten als allereerste beginnen met Taalzee.